Misi & Visi

Misi & Visi

MENYUMBANG DALAM PEMBANGUNAN DASAR INSAN CEMERLANG

  • Menjadi jambatan atau jaringan di antara para ulama, asatizah dan guru dengan masyarakat awam
  • Membangun kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual masyarakat secara holistik mengikut pandangan alam Islam (Ahlussunah Waljamaah – Al Asyairah Wal Maturidiah)

DUNIA CEMERLANG

Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan (semasa engkau wahai Muhammad berjaya menguasai negeri Makkah), Dan engkau melihat manusia masuk dalam agama Allah beramai-ramai, Maka ucapkanlah tasbih dengan memuji Tuhanmu dan mintalah ampun kepadaNya, sesungguhnya Dia amat menerima taubat. 

ALQURAN 110:1-3
Scroll to Top