Nilai Dasar

Nilai Dasar

JUJUR | TANGGUNGJAWAB | BERWAWASAN | DISIPLIN | KERJASAMA | ADIL | PRIHATIN

Dan Allah mempunyai nama-nama yang baik (yang mulia), maka serulah (dan berdoalah) kepadaNya dengan menyebut nama-nama itu, dan pulaukanlah orang-orang yang berpaling dari kebenaran dalam masa menggunakan nama-namaNya. Mereka akan mendapat balasan mengenai apa yang mereka telah kerjakan.

Al Quran 7:180

Scroll to Top