Pengenalan Dasar

Pengenalan Dasar

Pertubuhan yang bergerak dalam gerak kerja dakwah dan terbuka untuk berkolebarasi bersama badan kerajaan, badan swasta dan NGO dakwah (luar dan dalam negara) yang lain dalam usahasama memacu kegemilangan tamadun Islam. 

DASAR adalah neutral seumpama oksigen yang diperlukan oleh kehidupan

Scroll to Top